BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC vòng Quốc gia

 

Năm Thành viên đội tuyển LỚP OLYMPIC Khối chuyên OLYMPIC Khối không chuyên ACM/ICPC Nơi đăng cai/ Trưởng đoàn
2020 Phạm Ân Chí 61CNTT   Giải KK    
2020 Vũ Gia Khiêm 59CNTT Giải KK      
2018 Vũ Gia Khiêm 59CNTT   Giải KK    
2015 Lê Ngọc Thành   Giải KK     /GV. Trần Minh Văn
2014 Lê Nguyễn Thiên Thơ   Giải KK     /Trần Minh Văn
2013 Nguyễn Thành Đô   Giải KK     /Trần Minh Văn
2012 Nguyễn Hữu Tùng   Giải 3   Cúp bạc ĐH CN Hà Nội
Đỗ Phúc Hảo 51TH    
Nguyễn T.Thiên Nga 51TH    
Vũ Bảo Long 53TH Giải KK    
Đào Huỳnh Phùng 53CTH   Giải 3  
2011 Nguyễn Xuân Nghiêm 51TH   Giải 3   ĐH Cần Thơ
Nguyễn Trọng Khiêm 51TH Giải KK    
Đỗ Phúc Hảo 51TH Giải KK   Cúp đồng ACM/ICPC
Nguyễn Đức Tâm 50TH    
Nguyễn Hữu Tùng      
2010 Nguyễn Đức Tâm 50TH Giải nhì     ĐH CN Hà Nội
Đỗ Phúc Hảo 51TH Giải KK    
2009 Lý Trung Huy 49TH Giải 3     ĐH Nha Trang
2008 Nguyễn Văn Diệt 49TH Giải 3     ĐH KT-CN TP.HCM
Dương Nhật Tân 48TH Giải KK    
2006 Đặng Quốc Nghi 46TH Giải 3     ĐH BK Hà Nội
Trần Vũ Anh 47TH   Giải nhì  
2005 Đàm Khánh Hữu Thể 45TH Giải 3     ĐHKHTN – TP.HCM
Lê Diệp Oanh 43TH Giải 3    
Trần Tùng Dương 45TH Giải 3    
2004 Lê Diệp Oanh 43TH   Giải 3   ĐH Hàng Hải
Trần Tùng Dương 45TH   Giải 3  
Lê Thị Than Nhàn 42TH Giải KK    
Huỳnh T Châu Phú 43TH   Giải 3  
2003 Lương Thành Phú 41TH   Giải KK   ĐH Cần Thơ
Ngô Văn Luyến 41TH Giải KK  
Đàm Ngọc Phát 41TH Giải KK  
2002 Nguyễn Đình Cường 40TH Giải 3     ĐH Nha Trang
2001 Lương Thành Phú 41TH Giải 3     ĐHQG Hà Nội
1998 Nguyễn Thành Bôn CB33 Giải nhì     ĐHSP Qui Nhơn
Nguyễn Quang Vinh CB33 Giải nhì