Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc

  • 19-12-2021
  • /
  • Mai Cường Thọ
  • 209
  • HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Ngày .. Khoa CNTT đã tổ chức nghiệm thu Giáo trình "Toán rời rạc" do Tiến sĩ Đỗ Như An chủ biên 

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc

Thực hiện quyết định số 394/QĐ-ĐHNT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Hiệu Trưởng Trường đại học Nha Trang về việc Thành lập hội đồng thẩm định tài liệu học tập “Giáo trình Toán rời rạc”.

Ngày 8 tháng 5 năm 2021 Hội đồng thẩm định tài liệu đã làm việc và thực hiện họp thẩm định tài liệu.

Tại buổi họp, thầy chủ biên giáo trình Toán rời rạc- TS Đỗ Như An đã báo cáo quá trình và các nội dung liên quan đến việc biên soạn tài liệu, và giải đáp các nội dung phản biện cũng như là các trao đổi trực tiếp tại phiên họp.

HĐ đã thống nhất, thông qua với yêu cầu sửa chửa một số lỗi chính tả.

Khoa CNTT hỗ trợ Thành Đoàn Nha Trang tổ chức cuộc thi Tin học trẻ 2021

Bài viết trước

Khoa CNTT hỗ trợ Thành Đoàn Nha Trang tổ chức cuộc thi Tin học trẻ 2021
Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

Tin tiếp theo

Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

Bài viết liên quan

Kỷ yếu Hội thảo ICT2022
15/08/2022

Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH KHÁNH HÒA, LẦN THỨ XXVII, NĂM 2022
17/06/2022

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH KHÁNH HÒA, LẦN THỨ XXVII, NĂM 2022

Kỷ yếu Hội thảo ICT2021
28/12/2021

Kỷ yếu Hội thảo ICT2021