THÔNG BÁO / SỰ KIỆN

Bảo vệ luận văn thạc sĩ

  • 19/01/2022

Khoa CNTT thông báo!

Thực hiện quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về công tác tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ ngành CNTT, Khoa xin thông báo lịch bảo vệ như sau

1. Thời gian: Ngày 23/1/2022

2. Địa điểm: GGmeet

3. Chi tiết danh sách các Hội đồng xin xem file đính kèm

Trân trọng