THÔNG BÁO / SỰ KIỆN

Xét duyệt đề tài NCKH Sinh viên

  • 17/12/2021

Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH sinh viên Khoa CNTT sẽ tổ chức xét duyệt đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022 đợt một trong Khoa. Kính mời Thầy/Cô và các em sinh viên tham dự

Thời gian:  18h ngày 16/12/2021

 Địa điểm: https://meet.google.com/bvy-iibi-ave