Thông tin định hướng

Vẫn thiếu hụt nhiều so với nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin

  • 25/12/2021
  • 563

Dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin vẫn được dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới và việc tuyển dụng sẽ rất khó khăn.

Bài viết đã xem