GIỚI THIỆU BỘ MÔN MTT

Bộ môn Mạng và Truyền thông được chính thức thành lập từ tháng 11 năm 2006, là một trong 4 bộ môn trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Nha Trang.

Nhiệm vụ chính của Bộ môn là đào tạo Cử nhân chuyên ngành Mạng và Truyền thông có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và tư duy nhạy bén để có thể nắm bắt được các công nghệ mạng thế hệ mới cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Mục tiêu chính của chuyên ngành Mạng và Truyền thông là trang bị cho sinh viên kiến thức vững chắc về mạng truyền thông và các công nghệ nền tảng của nó. Cụ thể, theo chuyên ngành này, sinh viên sẽ được lĩnh hội kiến thức về các lĩnh vực như kiến trúc mạng, cấu hình mạng, thiết kế mạng, quản trị mạng, an ninh mạng, các hệ thống chuyển mạch, các mạng di động và các hệ thống truyền thông đa phương tiện.

Song song với nhiệm vụ đào tạo, bộ môn cố gắng đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp chuyên sâu trong lĩnh vực Mạng máy tính và Ứng dụng phân tán.

 

NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ, Chức danh Học vị E-mail Điện thoại
1 Đỗ Như An
Giảng viên chính Tiến sĩ andn@ntu.edu.vn 09134 19666
2  Huỳnh Tuấn Anh
 Giảng viên  Thạc sĩ  anhht@ntu.edu.vn  094 5505449
3 Nguyễn Mạnh Cương
Giảng viên Thạc sĩ cuongnm@ntu.edu.vn  
4  Nguyễn Huỳnh Huy
 Giảng viên Thạc sĩ huynh@ntu.edu.vn  
5  Trần Mạnh Khang  Giảng viên    khangtm@ntu.edu.vn  0989 164202
6  Phạm Văn Nam
Giảng viên TS nampv@ntu.edu.vn  0904 388182
7  Cấn Thị Phượng
Giảng viên Thạc sĩ phuongct@ntu.edu.vn  0975845772
8 Mai Cường Thọ

Quyền Trưởng BM

Giảng viên

Thạc sĩ thomc@ntu.edu.vn 0915 311008
9 Lê Nam Tuấn
 Giảng viên Tiến sĩ tuanln@ntu.edu.vn 0984 842342
10  Đinh Đồng Lưỡng GV kiêm nhiệm Tiến sĩ  luongdd@ntu.edu.vn  09661 00661

DANH MỤC

-- Giới thiệu

-- Chương trình đào tạo chuyên ngành

-- Đề cương các học phần

-- Đề tài + Công bố khoa học

-- Công tác thực tập - tốt nghiệp

-- Hình ảnh hoạt động