GIỚI THIỆU BỘ MÔN TOÁN

Bộ môn Toán được thành lập năm 1966 kể từ ngày thành lập Trường Đại học Thủy sản (tiền thân của Trường Đại học Nha Trang), hiện nay là một trong bốn bộ môn trực Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Nha Trang.

Nhiệm vụ chính của Bộ môn là quản lý và giảng dạy các học phần Toán bao gồm: Giải tích, Đại số tuyến tính, Lý thuyết xác suất và Thống kê toán, Toán kinh tế,… Mục tiêu là nhằm rèn luyện cho người học khả năng tư duy logic, đồng thời trang bị cho người học các công cụ toán học nhằm mô hình hóa và phân tích định lượng các hiện tượng và quá trình diễn ra trong các hoạt động liên quan đến các chuyên ngành.
Song song với nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học với các lĩnh vực chủ yếu: Toán ứng dụng và Toán lý thuyết như: Lý thuyết xác suất và Thống kê toán, Phương trình vi phân, Toán kinh tế, Tối ưu toán, Bài toán cân bằng,…

Website: Bộ môn TOÁN

STAFFs

  MSc. Nguyễn Đình Ái

Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Quy hoạch tuyến tính, Xác suất thống kê. Email: aind@ntu.edu.vn

  MSc. Nguyễn Thị Thùy Dung
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Toán Kinh tế, Xác suất thống kê, Đại số.Email: dungntt@ntu.edu.vn
MSc. Nguyễn Thị Hà
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Xác suất thống kê, Đại số, Giải tích.

Email: hant@ntu.edu.vn

  MSc. Nguyễn Cảnh Hùng

Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Quy hoạch tuyến tính.Email: hungnc@ntu.edu.vn

PhD. Phạm Gia Hưng
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Toán
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Tối ưu toán, Bài toán cân bằng.Email: phamgiahung@ntu.edu.vn
  MSc. Thái Bảo Khánh
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Xác suất thống kê.Email: khanhtb@ntu.edu.vn
  MSc. Huỳnh Thị Thúy Lan
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Quy hoạch tuyến tính.Email: lanhtt@ntu.edu.vn
  MSc. Nguyễn Quang Tuấn
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Xác suất thống kê.Email: tuannq@ntu.edu.vn
  MSc. Trần Quốc Vương
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Toán Kinh tế.Email: vuongtq@ntu.edu.vn
  MSc. Lê Thị Thùy Trang
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Toán Kinh tế, Phương pháp dạy Toán.Email: trangltt@ntu.edu.vn