Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH KHÁNH HÒA, LẦN THỨ XXVII, NĂM 2022

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH KHÁNH HÒA, LẦN THỨ XXVII, NĂM 2022

Kỷ yếu Hội thảo ICT2021

Kỷ yếu Hội thảo ICT2021

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc

Khoa CNTT hỗ trợ Thành Đoàn Nha Trang tổ chức cuộc thi Tin học trẻ 2021

Khoa CNTT hỗ trợ Thành Đoàn Nha Trang tổ chức cuộc thi Tin học trẻ 2021

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường

Bài viết đã xem