Hoạt động đào tạo

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc

  • 19/12/2021
  • 208

Ngày .. Khoa CNTT đã tổ chức nghiệm thu Giáo trình "Toán rời rạc" do Tiến sĩ Đỗ Như An chủ biên 

Bài viết đã xem