hoạt động khoa học công nghệ

Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

  • 15/08/2022
  • 64

Hội thảo Công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ VII (ICT2022) - được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học và địa điểm tổ chức được các trường đăng cai luân phiên. Năm 2022 được tổ chức tại ĐH Thái Bình Dương

Kỷ yếu Hội thảo ICT2021

  • 28/12/2021
  • 222

Bản mềm Kỷ yếu hội thảo ICT2021

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường

  • 19/12/2021
  • 197

Ngày 28/7/2021, HĐ đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Trường "Nền tảng mô phỏng tấn công mạng MANET trên hệ mô phỏng OMNeT++"

Bài viết đã xem