Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

  • 15-08-2022
  • /
  • Khoa CNTT
  • 64
  • KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội thảo Công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ VII (ICT2022) - được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học và địa điểm tổ chức được các trường đăng cai luân phiên. Năm 2022 được tổ chức tại ĐH Thái Bình Dương

Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

Full bản mềm PDF mời download TẠI ĐÂY

1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO CÁC HỆ THỐNG MIMO SỬ DỤNG KỸ THUẬT……………….
Bùi Quốc Doanh, Nguyễn Văn Chính, Trần Thế Nghiệp, Nguyễn Hồng Kiểm

2. MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI ĐỂ ẨN HOÀN TOÀN CÁC LUẬT KẾT HỢP NHẠY CẢM…………...
Đoàn Minh Khuê, Phan Ngọc Bảo

3. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRAPEZOIDAL HESITANT FUZZY TOPSIS ………………………
Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Đức Thuần

4. GIẢI PHÁP TRUY XUẤT ẢNH NỘI SOI DẠ DÀY HIỆU QUẢ………………………………………..
Võ Thái Anh, Ngô Dức Lưu

5. MÔ HÌNH DỰ BÁO Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐA MIỀN………………………
Võ Phương Bình, Nguyễn Minh Tiệp, Đặng Thanh Hải 

6. APPLICATION OF COMBINATION LAW TO THE DATA OF NATIONAL HIGH…………………
Pham Thi Thu Thuy, Bui Xuan Huy, Kim Hwa Soo 

7. BỘ LỌC THÔNG DẢI MICROSTRIP BA BĂNG ỨNG DỤNG CHO WLAN & WiMAX……………
Đỗ Văn Phương, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Đình Quý

8. PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN NGUY CƠ MẤT AN TOÀN THÔNG TIN CHO CAMERA…………
Trần Đắc Tốt, Võ Văn Khang

9. WIFI FINGERPRINTING-BASED INDOOR POSITIONING WITH MACHINE ……………………
Luong Nguyen Thi. Ninh Duong Bao, Huy Quang Pham, Khanh Nguyen-Huu 

10. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRONG NÔNG NGHIỆP TẠI ……………………...
La Quốc Thắng, Nguyễn Văn Huy Dũng, Trần Thống, Trần Ngô Như Khánh 

11. ỨNG DỤNG IOT KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN SINH TRƯỞNG ……………………………….
Đoàn Vũ Thịnh, Khúc Thị An, Văn Hồng Cầm, Nguyễn Thị Thanh Tuyền

12. CHỐNG TẤN CÔNG NGẬP LỤT GÓI RREQ TRÊN GIAO THỨC AODV CỦA ……………………
Mai Cường Thọ, Nguyễn Thị Hương Lý

13. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN TẤN CÔNG SQL INJECTION ……………………………
Trần Đắc Tốt, Nguyễn Trung Kiên, Trương Hữu Phúc, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Long 

14. SO SÁNH CÁC THUẬT TOÁN HỌC MÁY TRONG PHÁT HIỆN TẤN CÔNG DdoS………………
Nguyễn Thị Khánh Trâm, Đoàn Trung Sơn

15. MỘT THỬ NGHIỆM HỌC CHUYỂN GIAO TRONG BÀI TOÁN PHÂN LỚP ẢNH ………………..
Nguyễn Thị Hương Lý

16. ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG MIMO HOẠT ĐỘNG Ở DẢI ………...
Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Văn Dũng 

17. PHÂN LOẠI VĂN BẢN DỰA TRÊN KỸ THUẬT KHAI THÁC ĐỒ THỊ CON PHỔ BIẾN…………
Hoàng Ngọc Dương, Phạm Ngọc Công 

18. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN DỰA TRÊN NHẬN DIỆN ……………………
Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Hoàng Nhật, Phan Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Lương 

19. ỨNG DỤNG IOT TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE ÔTÔ …………………
Nguyễn Hồng Giang, Nguyễn Duy Luân

20. MÔ HÌNH PHÂN TÁN TRONG NHẬN DẠNG VŨ KHÍ NÓNG………………………………………
guyễn Thị Khánh Trâm, Đoàn Trung Sơn

21. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BẢO MẬT CỦA HỆ THỐNG FDNOMA KHI XUẤT ……………………
Nguyễn Trọng Công, Dương Mạnh Thành, Trần Mạnh Hoàng 

22. KHẢ NĂNG TÁN XẠ NGƯỢC CỦA GÓI TIN VỚI CHIỀU DÀI HỮU HẠN ………………………
Chu Tiến Dũng, Trần Mạnh Hoàng, Thiều Hữu Cường 

23. ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG TRÊN ……………………
Vũ Đức Thịnh 

24. ÁP DỤNG LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN MẠNG …………………...
Nguyễn Đăng Bắc, Lê Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Tự, Phạm Xuân Bình

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH KHÁNH HÒA, LẦN THỨ XXVII, NĂM 2022

Bài viết trước

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH KHÁNH HÒA, LẦN THỨ XXVII, NĂM 2022

Bài viết liên quan

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH KHÁNH HÒA, LẦN THỨ XXVII, NĂM 2022
17/06/2022

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH KHÁNH HÒA, LẦN THỨ XXVII, NĂM 2022

Kỷ yếu Hội thảo ICT2021
28/12/2021

Kỷ yếu Hội thảo ICT2021

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc
19/12/2021

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc

Bài viết đã xem