Kỷ yếu Hội thảo ICT2021

  • 28-12-2021
  • /
  • Khoa CNTT
  • 222
  • KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Bản mềm Kỷ yếu hội thảo ICT2021

Tải tệp | Xem trực tuyến
Kỷ yếu Hội thảo ICT2021

Hội thảo Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2021 (The 2021 Information and Communication Technology Conference: ICT2018). Đây là một hoạt động khoa học thường niên do Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Đà Lạt, và Trường Đại học Tiền Giang phối hợp tổ chức.

 

Hội thảo lần này được tổ chức vào ngày 5-6 tháng 8 năm 2021 tại Trường Đại học Đà Lạt, Thành phố Đà lạt, Tỉnh Lâm Đồng bằng hình thức trực tuyến. Trước đó Hội thảo Lần thứ I (2015) được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Hội thảo Lần thứ II (ICT2016) được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang, Hội thảo lần III (ICT2017) được tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt, Hội thảo lần IV (ICT2018) được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Lần V (ICT2019) được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang.

Hội thảo ICT2021 là một hoạt động trao đổi học thuật tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học với cơ quan chuyên môn nhằm tạo lập một diễn đàn trao đổi học thuật chuyên sâu có chất lượng về các lĩnh vực thuộc chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của hơn 100 giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học trong cá nước gửi bài báo và đăng ký tham dự. Kết thúc quá trình phản biện nghiêm túc bởi Ban chương trình gồm các nhà khoa học có uy tín, đã có 30 bài báo được chấp nhận và trình bày trong kỷ yếu của Hội thảo. Các bài báo đã đề cập tới hầu hết các lĩnh vực liên quan như an ninh, an toàn thông tin, mạng máy tính và truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các lĩnh vực.

Bản fulltext kỷ yếu hội thảo xem tại file đính kèm

 

Ban hành cập nhật CTĐT ngành CNTT (định hướng HTTT+ CNPM)  và Ngành HTTTQL áp dụng K63

Bài viết trước

Ban hành cập nhật CTĐT ngành CNTT (định hướng HTTT+ CNPM) và Ngành HTTTQL áp dụng K63
Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

Tin tiếp theo

Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

Bài viết liên quan

Kỷ yếu Hội thảo ICT2022
15/08/2022

Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH KHÁNH HÒA, LẦN THỨ XXVII, NĂM 2022
17/06/2022

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH KHÁNH HÒA, LẦN THỨ XXVII, NĂM 2022

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc
19/12/2021

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc

Bài viết đã xem