THÔNG TIN CHUNG

A. Thông tin cá nhân 

 • Họ tên: Đỗ Như An
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Toán học tính toán
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nha Trang
 • Mobile: +84.913 419 666
 • Email: andonhu.ntu@gmail.comandn@ntu.edu.vn
 • Nhà riêng: 51 Đống Đa, Nha Trang, Việt Nam.

B. Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

 • Toán rời rạc  
 • Tối ưu hóa
 • Phương pháp tính (Giải tích số)
 • Đại số máy tính

C. Đề tài Nghiên cứu Khoa học

 • Một điều kiện đủ cho đồ thị non-Hamilton, Đại học Nha Trang, TR2010-13-08, 2010-2011.
 • Xây dựng thuật toán cho các hàm đại số, Đại học Nha Trang,  TR2000-33-11, 2000-2001.

 

MỤC TRUY CẬP

-- Thông tin chung

-- Công bố khoa học

-- Tài liệu giảng dạy

-- Hoạt động giảng dạy

-- Hoạt động NCKH- Hợp tác

-- Danh ngôn