Trieu Hai Nguyen

Bộ Môn Kỹ Thuật Phần Mềm
Khoa CNTT-ĐH Nha Trang

Giới thiệu
Họ và tên: Nguyễn Hải Triều
Năm sinh: 03/08/1993
Học vị: Thạc sỹ
E-mail: trieunh@ntu.edu.vn
Điện thoại: 0397129071
Giảng dạy
  • Nhập môn lập trình

  • Lập trình Python

  • Toán rời rạc

  • Phát triền phần mềm mã nguồn mở
Hướng nghiên cứu
  • Natural language processing (NLP)

  • Machine learning

  • Applied mathematics
Publications