HTML module

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 Họ và tên

NGUYỄN THỦY ĐOAN TRANG

Chức vụ

Giảng viên - Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ liên lạc

Khoa Công nghệ thông tin – Trường ĐH Nha Trang

E-mail

nguyenthuydoantrang@ntu.edu.vn

Điện thoại 

(84) 982 146 557 (zalo)