Chi bộ Ngành Công nghệ thông tin

Chi bộ Ngành CNTT trực thuộc Đảng bộ trường ĐH Nha Trang. Chi bộ lãnh đạo 3 đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin, Trung tâm NC &PT Công nghệ phần mềm và Phòng công nghệ thông tin. 

Chi ủy ngành CNTT nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đ/c sau

  1. đ/c Phạm Thị Thu Thúy:            Bí thư – Trưởng Khoa
  2. đ/c Bùi Chí Thành:                  Phó bí thư – Phó trưởng Khoa 
  3. đ/c Nguyễn Đình Hoàng Sơn; Chi ủy viên

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN