Chi bộ Ngành Công nghệ thông tin

Chi bộ Ngành CNTT trực thuộc Đảng bộ trường ĐH Nha Trang. Chi bộ lãnh đạo 3 đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin, Trung tâm NC &PT Công nghệ phần mềm và Tổ công nghệ thông tin. 

Chi ủy ngành CNTT nhiệm kỳ 2020-2022 gồm các đ/c sau

  1. đ/c Phạm Thị Thu Thúy:            Bí thư – Trưởng Khoa
  2. đ/c Mai Cường Thọ:                  Phó bí thư – Quyền Trưởng bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN