Các đề tài – dự án

STT  Mã số – Tên đề tài Chủ nhiệm
Năm 2020 
1 TR2020-13-03: Nghiên cứu nền tảng mô phỏng tấn công mạng tùy biến không dây di động trên OMNeT++ 5.6 (NTU-Attack) ThS. Mai Cường Thọ
2 TR2020-13-42: Xây dựng Chatbot thử nghiệm hỗ trợ, tư vấn tự động cho sinh viên trên trang tin tức Trường Đại học Nha Trang ThS. Phạm T K Ngoan
Năm 2018 
11 TR2018-13-16: Xây dựng khóa học trực tuyến Hướng dẫn giảng viên triển khai giảng dạy bằng công cụ Elearning trong đào tạo hỗn hợp (Blended learning) tại trường Đại học Nha Trang ThS. Nguyễn Thủy Đoan Trang
10 TR2018-13-23: Xây dựng phần mềm quản lý phòng máy thực hành tại Trường đại học Nha Trang. TS. Phạm Thị Thu Thúy
Năm 2016
9 TR2016-13-06: Nghiên cứu xây dựng công cụ tạo website tĩnh cho CBVC Trường Đại học Nha Trang ThS. Mai Cường Thọ
8 TR2016-13-07: Nghiên cứu và ứng dụng điều khiển máy tính bằng các cử chỉ tay sử dụng camera 3D TS. Đinh Đồng Lưỡng
Năm 2015
7 TR2015-13-02: Ứng dụng công nghệ GIS và công nghệ di động trên điện thoại thông minh hỗ trợ cho tàu cá hoạt động trên biển TS. Phạm Thị Thu Thúy
Năm 2013
6 TR2013-13-11: Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự Trường Đại học Nha Trang ThS. Trần Minh Văn
Năm 2010
5 TR2010-13-08: Xác định điều kiện cần và đủ của đồ thị Hamilton tối đại TS. Đỗ Như An
4 TR2010-13-09: Các tiêu chuẩn hội tụ của thuật toán hiệu chỉnh Tikhonov cho mô hình bài toán cân bằng (bao gồm một số mô hình toán kinh tế) TS. Phạm Gia Hưng
Trước 2010
3 Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm. TS. Nguyễn Hữu Trọng
2 Khai thác các luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu có tính thời gian
<Đề tài nghiên cứu cấp Bộ>
TS. Nguyễn Hữu Trọng
TS. Nguyễn Đình Thuân
1 Phát triển lý thuyết tập thô và xây dựng chương trình ứng dụng minh họa (hỗ trợ xử lý thông tin dạy và học tại Trường Đại học Nha Trang) TS. Nguyễn Đức Thuần