NĂM HỌC 2019-2020

STT

TÁC GIẢ

HOẠT ĐỘNG KHCN

 

Nguyễn Cảnh Hùng

- Giảng dạy: 793,15 giờ (vượt 523,15).

- NCKH: tác giả chính, Hội thảo cấp quốc gia tại Hội nghị toán học Miền Trung- Tây Nguyên lần 3 tại trường ĐH Tây Nguyên. Tên bài báo: “Complementary problems with polynomial data).

 

 

Đỗ Như An

- “The (n-1)/2- Regular graph on n vertices”, International Journal of Advanced Research in Computer Science. Vol 11, No.3, May-June 2020

 

Huỳnh Tuấn Anh

- “Mô hình hóa dữ liệu cho cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu” tại Hội thảo NCKH cấp Trường (ICT 2019)

 

Mai Cường Thọ

- “Đánh giá một số thuật toán học máy tính ứng dụng trong triển khai hệ thống phát hiện tấn công Website” tại Hội thảo NCKH cấp Trường (ICT 2019):

- “Nền tảng mô phỏng tấn công mạng Manet dựa trên Omnet ++5.X”, tại Hội thảo NCKH cấp Khoa (07/2020):

- Chỉ đạo viên, hướng dẫn đội thi Cuộc đua số FPT 2020, đặt giải nhất vòng Trường khu vực Miền Trung.

 

Cấn Thị Phượng

- “Phân tích yếu tố con người trong an ninh mạng” tại Hội thảo NCKH cấp Trường (ICT 2019

 

Phạm Thị Thu Thúy

- FAIR2019 “Semantic extraction from HTML data to OWL ontology”

- Đồng tác giả 02 Báo cáo hội thảo cấp trường “Ứng dụng Web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống tìm kiếm văn bản giáo dục cho Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang”; “Ứng dụng công nghệ Web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống quản lý các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ tại tỉnh Khánh Hòa”

- 01 Đề tài NCKH cấp trường, “Xây dựng phần mềm quản lý phòng máy thực hành tại Trường đại học Nha Trang”

 

Nguyễn Thủy Đoan Trang

- Chủ nhiệm 01 Đề tài NCKH cấp trường

- 01 Báo cáo hội thảo cấp Khoa

 

Hà Thị Thanh Ngà

02 Báo cáo hội thảo cấp Khoa

 

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

02 Báo cáo hội thảo cấp Khoa

 

Nguyễn Đức Thuần

- Đồng tác giả 04 Báo cáo hội thảo cấp trường “So sánh sự xếp hạn ưu tiên giữa kỹ thuật AHP cổ điển, AHP mờ và AHP thô trong bài toán ra quyết định nhóm”; “Khảo sát các thuật toán thuộc họ Eclat phát hiện tập phổ biến”; “So sánh một số thuật toán xác định số cụm sử dụng lý thuyết tập thô”; “Tìm hiểu thuật toán AHP và AHP thô xác định yếu tố ảnh hưởng đến cây dâu tây trồng tại thành phố Đà Lạt”

- 01 Báo hội thảo cấp Khoa

 

Nguyễn Thị Hương Lý

- ICT2019 “Khảo sát các thuật toán thuộc họ Eclat phát hiện tập phổ biến”

 

Nguyễn Đình Cường

- 1 báo cáo tại hội thảo cấp quốc gia nhân kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Kế toán -Tài chính “Phương pháp histogram và đánh giá thuộc tính quan trọng cho cân bằng dữ liệu tài chính”.

 

Lê Thị Bích Hằng

- Chủ biên tài liệu tham khảo Nhập môn lập trình (được nghiệm thu, Hiệu trưởng ksy quyết định ban hành).

 

Phạm Thị Kim Ngoan

- Chủ trì 1 đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu topic modelling, thử nghiệm phân lớp tự động các ý kiến phản hồi của người học Trường Đại học Nha Trang”

- Đồng tác giả báo cáo tại hội thảo cấp Trường ICT2019 “Xử lý ý kiến người học dựa trên phân lớp và gán nhãn chủ đề”.

 

Bùi Chí Thành

- Cộng tác viên đề tài NCKH “Xây dựng phần mềm quản lý phòng máy thực hành tại Trường đại học Nha Trang.

 

Đoàn Vũ Thịnh

- ICT2019 “PAIRT: Accurate identification pipeline helping for real time PCR”; Đồng tác giả báo cáo cấp trường ICT2019 “Điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều thông qua mạng Internet”

 

Nguyễn Hải Triều

- Đồng tác giả báo cáo tại hội thảo cấp Trường ICT2019 “Xử lý ý kiến người học dựa trên phân lớp và gán nhãn chủ đề”.

 

 

KẾT QUẢ KHCN

- NĂM HỌC 2020 - 2021

- NĂM HỌC 2019 - 2020

- NĂM HỌC 2018 - 2019

- NĂM HỌC 2017 - 2018

- NĂM HỌC 2016 - 2017