THÔNG BÁO / SỰ KIỆN

Giao lưu doanh nghiệp và Hội thi Thách thức Tin học 2022

  • 11/06/2022

Theo kế hoạch năm học 2020-2021, Khoa sẽ tổ chức buổi "Giao lưu doanh nghiệp và Hội thi Thách thức Tin học 2022".

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ HƯỚNG NGHIỆP VÀ HỘI THI THÁCH THỨC TIN HỌC 2022

Ngày 12/6/2022– Hội trường số 03

Thời gian

Nội dung

7g10-7g25

Đón khách + Văn nghệ

7g25-7g30

Phát biểu khai mạc và giới thiệu của lãnh đạo Khoa

7g30-8g00

Trình bày của lãnh đạo Công ty FPT Software

8g00-8g15

Trình bày của lãnh đạo Công ty TMA Solutions

8g15-8g30

Trình bày của Công ty 9thWonder

8g30-8g45

Trình bày của VNPT Khánh Hòa

8g45-9g30

Trao đổi giữa sinh viên và doanh nghiệp

9g30-10g10

Hội thi Thách thức tin học Bảng A

10g10-10g30

Phần thi khán giả

10g30-11g10

Hội thi Thách thức tin học Bảng B

11g10-11g30

Trao học bổng, giải thưởng cuộc thi và bế mạc

 

----------------------------------------------------------

ĐIỀU LỆ HỘI THI