Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHNT

  • 18-12-2021
  • /
  • Khoa CNTT
  • 1449
  • THÔNG TIN HỌC VỤ

QĐ ký ngày 13 tháng 8 năm 2021

Tải tệp | Xem trực tuyến
Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHNT

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Hiệu Trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký ban hành quyến định số 753/QĐ-ĐHNT, ban hành QUI CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC mới, thay thế quyết định số 623/QĐ-ĐHNT ngày 5.9.2017.

 

IVS tuyển dụng  QA-FRESHER

Tin tiếp theo

IVS tuyển dụng QA-FRESHER

Bài viết liên quan

IVS tuyển dụng FRESHER
21/07/2022

IVS tuyển dụng FRESHER

Lễ kết nạp đảng viên mới cho SV Trương Thị Diễm Quỳnh
26/06/2022

Lễ kết nạp đảng viên mới cho SV Trương Thị Diễm Quỳnh

[FPT Qui Nhơn] Tuyển 20 C/Embedded Engineers Freshers
09/05/2022

[FPT Qui Nhơn] Tuyển 20 C/Embedded Engineers Freshers