THÔNG BÁO / SỰ KIỆN

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2

  • 30/12/2021

Khoa CNTT gửi Thông báo 871/TB-ĐHNT ngày 29/12/2021 của Hiệu trưởng về kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022 (file đính kèm).

Đề nghị các em sinh viên CHÚ Ý, THỰC HIỆN theo kế hoạch