TIN HOẠT ĐỘNG

Giao lưu doanh nghiệp và Hội thi Thách thức Tin học 2022

 • 20-06-2022
 • /
 • Khoa CNTT
 • 394
 • TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 12 tháng 6 năm 2022, Khoa CNTT tổ chức Giao lưu doanh nghiệp và Hội thi thách thức Tin học 2022. Buổi chiều cùng ngày các doanh nghiệp tổ chức phỏng phấn tuyển dụng các SV năm cuối. 

Giao lưu doanh nghiệp và Hội thi Thách thức Tin học 2022

Tham dự buổi giao, có sự hiện diện và tài trợ học bổng của các Công ty:

 • FPT Software,
 • TMA solution,
 • OTB,
 • 9thWonder,
 • VNPT Khánh Hòa
 • GrandM.N

với tổng số tiền tài trợ học bổng và giải thưởng cho các đội thi lên tới 65.000.000 đồng. Ngoài ra,

 • Công ty cổ phần và đầu tư phát triển công nghệ A.Yesin tài trợ 2 học bổng eduCLaaS và 20 học bổng ASP-EDU.

Học bổng bằng tiền mặt được trao trực tiếp cho các 40 em sinh viên thỏa mãn tiêu chí tài trợ của các doanh nghiệp tại buổi giao lưu.