THÔNG TIN CHUNG

  • Nguyễn Thị Hương Lý
  • Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Email: lynth@ntu.edu.vn
  • Hướng nghiên cứu: Khai thác dữ liệu, Học máy và Nhận dạng

Hương Lý menu

-- THÔNG TIN CHUNG 

-- GIẢNG DẠY

-- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

-- Hướng dẫn SV

-- Hoạt động khác