ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

STT Mã HP Tên học phần Link ĐCHP Các GV phụ trách lớp
1   Kiến trúc máy tính   Mai Cường Thọ (63CNTT1, 2)
Huỳnh Tuấn Anh (63CNTT3, 4,5)
2   Kiến trúc máy tính và hệ điều hành    
3   Mạng máy tính    
4   Mạng máy tính và bảo mật    
5   Lập trình thiết bị di động (Andoird)   Mai Cường Thọ (60CNTT-MMT)
6   Lập trình thiết bị di động (Flutter)   Huỳnh Tuấn Anh (60CNTT1,2-CNPM)
7   Lập trình mạng   Mai Cường Thọ (Lớp học lại)
8   Thiết bị mạng và cấu hình   Cấn Thị Phượng
9   Thiết kế cài đặt mạng   Nguyễn Huỳnh Huy
    Điện toán đám mây   Huỳnh Tuấn Anh (60CNTT-MMT)
         

DANH MỤC

-- Giới thiệu

-- Chương trình đào tạo chuyên ngành

-- Đề cương các học phần

-- Đề tài + Công bố khoa học

-- Công tác thực tập - tốt nghiệp

-- Hình ảnh hoạt động