TT

Họ và tên

Diễn giải

 1.  

Đỗ Như An

- 01 Bài báo Hội thảo KH cấp Trường (ICT-Đà Lạt)

- ½ Bài báo Tạp chí phát triển KH và CN, ĐHQG TPHCM, Tập 20, 2017. 

 1.  

Huỳnh Tuấn Anh

- 01 Bài báo Hội thảo KH cấp Trường (ICT-Đà Lạt)

- 01 bài báo đăng trên tạp chí của Đại học Đà Lạt:Tập 7, Số 2 năm 2017, p 175–191

 1.  

Mai Cường Thọ

- 01 Đề tài NCKH đã nghiệm thu

- 01 Bài báo Hội thảo KH cấp Trường (ICT-Đà Lạt)

 1.  

Hà Thị Thanh Ngà

- Tham gia hội thao do CĐ tổ chức

- 01 (1/2+1/2) báo cáo khoa học cấp trường

 1.  

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

- 1+1/2 báo cáo khoa học cấp Trường

 1.  

Nguyễn Thủy Đoan Trang

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành

- 03 báo cáo cấp trường

 1.  

Phạm Thị Thu Thúy

- 01 báo cáo hội thảo quốc tế

- ¼ bài báo tạp chí trong nước

- 2+1/2 báo cáo hội thảo cấp trường

 1.  

Nguyễn Đức Thuần

- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành

- 03 báo cáo cấp trường

 1.  

Nguyễn Thanh Quỳnh Châu

- Tác giả (1/1) bài báo cáo hội thảo cấp Trường “Phát triển nhân lực CNTT trong thời kỳ CMCN 4.0”

 1.  

Nguyễn Đình Cường

- Tác giả (1/1) bài báo cáo tại hội nghị quốc gia @ lần thứ XX

 1.  

Lê Thị Bích Hằng

- CTV 1 đề tài NCKH cấp Tỉnh

 1.  

Bùi Thị Hồng Minh

- Tác giả (1/1) bài báo cáo hội thảo cấp Trường “Phát triển nhân lực CNTT trong thời kỳ CMCN 4.0”

 1.  

Phạm Thị Kim Ngoan

- CTV 1 đề tài NCKH cấp Tỉnh

- CTV 1 đề tài NCKH cấp Trường

- Hướng dẫn 1 đề tài NCKH sinh viên

- Tác giả (1) bài báo cáo hội thảo cấp Trường “Công nghệ Thông tin và Truyền thông”.

- Đồng tác giả (1/2) bài báo cáo hội thảo cấp Trường “Công nghệ Thông tin và Truyền thông”.

- Đồng tác giả (1/2) bài báo cáo hội thảo quốc tế “Scientific research for training”

- GV tiêu biểu cấp Trường năm 2016-2017, năm 2017-2018 được BM bình bầu và đề xuất các cấp xem xét

 1.  

Huỳnh Thị Châu Phú

- Tác giả (1) bài báo cáo hội thảo cấp Trường “Phát triển nhân lực CNTT trong thời kỳ CMCN 4.0”

 1.  

Hồ Thị Thu Sa

- Tác giả (1) bài báo cáo hội thảo cấp Trường “Phát triển nhân lực CNTT trong thời kỳ CMCN 4.0”

- Đồng tác giả (1/3) bài báo cáo hội thảo cấp Trường “Công nghệ Thông tin và Truyền thông”.

 1.  

Bùi Chí Thành

- Đồng tác giả (1/2) bài báo cáo hội thảo cấp Trường “Công nghệ Thông tin và Truyền thông”.

 1.  

Đoàn Vũ Thịnh

- Đồng tác giả 5 báo cáo tại hội thảo quốc tế về xây dựng mạng lưới bảo tồn di truyền của lưu vực sông Mêkông.