Bài báo tham dự các hội thảo quốc gia, quốc tế:

 • Nguyễn Hữu Khôi, Hồ Huy Tựu, Trần Minh Văn, Hà Thị Thanh Ngà. (2016). Tác động của nội dung do người tiêu dùng tạo ra trên YouTube đến hành vi người tiêu dùng. Proceedings of International conference of Marketing in the connected age, 80-91
 • Lê Nhật Hạnh, Nguyễn Hữu Khôi, Bùi Chí Thành, Mai Cường Thọ. (2017). Truyền thông xã hội và hành vi người tiêu dùng trong lĩnh vực du lịch. Kỷ yếu hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch, 31-46.
 • Nguyễn Đức Thuần, “Một số tính chất của phủ suy dẫn từ họ phủ tập thô”, Hội thảo KH “CN Thông tin & Truyền thông, ICT 2016” 12/2016
 • Nguyễn Đức Thuần (đồng tác giả) Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng Anh chuyên ngành cho SV không chuyên ngữ.
 • Phạm Thị Thu Thúy. Novel Semantic Similarity Measures for Integration of RDF Ontologies. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX, FAIR2016, tháng 8/2016, ĐH Cần Thơ.
 • Phạm Thị Thu Thúy. Một phương pháp cải tiến trong việc chuyển đổi CSDL sang ontology. Hội thảo khoa học cấp trường, ICT2016, tháng 12/2016, ĐHNT.
 • Nguyễn Thủy Đoan Trang (đồng tác giả), Từ giáo trình tích hợp Life đến tiếng Anh chuyên ngành: Giải pháp ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông xây dựng tài nguyên hỗ trợ tự học tại đại học Nha Trang, Hội thảo cấp trường về Giải pháp Nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên ngữ, tháng 11, 2016.
 • Nguyễn Thủy Đoan Trang, Một vài đề xuất triển khai giáo dục định hướng nghề nghiệp-ứng dụng, Hội thảo cấp trường về Đổi mới đào tạo Định hướng nghề nghiệp-ứng dụng, Trường Đại học Thái Bình Dương, tháng 2, 2017.
 • Nguyễn Thủy Đoan Trang, Một vài đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chương trình giáo dục đại cương, Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo cấp trường 2017, Đại học Nha Trang, tháng 3, 2017.
 • Nguyễn Thủy Đoan Trang, Giải pháp thúc đẩy tinh thần tự học của sinh viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển Chương trình đào tạo đại học, tháng 3, 2017.
 • Nguyễn Thủy Đoan Trang, Một vài đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển Chương trình đào tạo đại học, tháng 3, 2017.
 • Huỳnh Tuấn Anh, DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN BẰNG CÁC TOÁN TỬ KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG RAPIDMINER,  Hội thảo THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG” – NCASI, cấp quốc gia, tháng 11 năm 2016, ISBN 978-604-84-1863-2.
 • Huỳnh Tuấn Anh, MÔ HÌNH HÓA TRI THỨC CHO MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG ONTOLOGY WEB LANGUAGE, Hội thảo ICT 2016, cấp trường, tháng 12 năm 2016
 • Đình Đồng Lưỡng (1/2) Hội thảo Quốc tế Khung chương trình đào tạo Đại học (2/6/2017): tên bài báo: ENHANCING THE QUALITY FOR TRAINING HUMAN RESOURCES OF INFORMATION TECHNOLOGY IN INTERNATIONAL INTEGRATION
 • Đình Đồng Lưỡng (1/2) bài báo Hội thảo cấp Quốc gia "những vấn đề chọn lọc của CNTT" 2/10/2016 ( minh chứng nộp P. KHCN): Tên bài báo: Human Computer Interface by Hand Gesture Recognition using 3D camera
 • Đinh Đồng Lưỡng, Hội thảo cấp trường "Thông tin và truyền thông ICT2016" 12/2016. Tên bài báo: NHẬN DẠNG CÁC CỬ CHỈ TAY NHỜ CẢM BIẾN 3D ỨNG DỤNG GIAO TIẾP GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY
 • Mai Cường Thọ, “Truy vấn thông tin trong tiếng nói tiếng Việt”, Hội thảo Công nghệ thông tin Truyền thông ICT-2016, Cấp Trường Đại học Nha Trang
 • Phạm Gia Hưng, “Thuật toán điểm gần kề giải bài toán cân bằng đơn điệu”, Hội thảo Công nghệ thông tin và truyền thông ICT 2016 (Trường ĐH Nha Trang 30/12/2016).
 • Nguyễn Thị Hà, “Dùng xác suất trong thuật toán tin học” – Hội thảo Công nghệ thông tin và truyền thông ICT 2016 (30/12/2016).
 • Thái Bảo Khánh, Một số tính chất xác suất nghiệm của hệ phương trình đa thức hệ số thực” – Hội thảo Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế tại phiên chuyên đề của Khoa Cơ bản, do trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế tổ chức tại thành phố Huế ngày (18/3/2017).
 • Thái Bảo Khánh, “Một số đề xuất trong việc dạy và học học phần Toán giải tích cho sinh viên Đại học Nha trang”- Hội thảo phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương, Trường Đại học Nha trang (27/05/2017).
 • Nguyễn Cảnh Hùng, “ĐIỂM TỐI ƯU ĐỊA PHƯƠNG CỦA ÁNH XẠ ĐA THỨC n BIẾN,  Hội thảo Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế tại phiên chuyên đề của Khoa Cơ bản, do trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế tổ chức tại thành phố Huế ngày (18/3/2017)
 • Trần Văn Nhân, Bùi Thị Hồng Minh, “Tổng hợp hệ thống điều khiển phi tuyến có tham số biến đổi sử dụng điều khiển trượt”, Hội thảo khoa học cấp Trường “Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2016” tháng 12/2016.
 • Phạm Thị Kim Ngoan, Hội thảo cấp trường "Thông tin và truyền thông ICT2016" 12/2016. Tên bài báo: Xây dựng công cụ hỗ trợ học tập và thi trực tuyến.
 • Lê Hoàng Thanh, “A novel visual content descriptor using color and shape features”, Hội thảo Quốc gia FAIR lần thứ IX, 8/2016.
 • Doan Vu Thinh, Comparative SNPs discovering methods for population genetics case study Boesemania microlepis in Mekong Delta; International conference on conservation genetics in mekong river basin (ICCGMRB – 2017); Đại học Cần Thơ; 5/3/2017-12/3/2017.
 • Doan Vu Thinh, and…, Migratory pattern of Boesemania microlepis in Mekong Delta and management implication; International conference on conservation genetics in mekong river basin (ICCGMRB – 2017); Đại học Cần Thơ; 5/3/2017-12/3/2017.
 • Doan Vu Thinh, and…, Comparative phylogeography of Vietnamese Mekong fishes - Implications of population fragmentation and seawater intrusion; International conference on conservation genetics in mekong river basin (ICCGMRB – 2017); Đại học Cần Thơ; 5/3/2017-12/3/2017.
 • Bùi Đức Dương, ICT2016

 

Báo cáo và đăng bài báo NCKH trên các tạp chí quốc gia, quốc tế:

 • Nguyễn Hữu Khôi, Hồ Huy Tựu. (2016). Các nhân tố tác động đến sự tin tưởng trong mua hàng trực tuyến, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 229, 52-59.
 • Nguyễn Hữu Khôi, Hồ Huy Tựu. (2017). Mở rộng lý thuyết hành vi dự định để giải thích ý định sừ dụng M-Commerce tại Khánh Hòa, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 239, 37-46.
 • Phạm Thị Thu Thúy. RDB2OWL: An improved method for converting relational databases into OWL. Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt, Tập 7, Số 2, 2017, 129-141.
 • Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Thủy Đoan Trang, Trần Minh Văn, Trần Văn Khánh. Ứng dụng công nghệ GIS trên thiết bị di động Android xây dựng phần mềm hỗ trợ cho tàu cá hoạt động trên biển. Tạp chí khoa học ĐHNT, số 2, 2017.
 • Đỗ Như An, Ứng dụng thuật toán nhánh-cận giải TSP, Tập 7 số 2, 2017 Tạp chí KH ĐH Đà Lạt
 • Mai Cường Thọ, “Phương pháp xếp hạng trường đại học của qs và webometrics, và các giải pháp nâng hạng”; Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN2525-2429, 5/2016
 • Phạm Gia Hưng, “Một mở rộng của phương pháp điểm gần kề giải bài toán cân bằng đơn điệu trong không gian hữu hạn chiều”, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (DLU JOS).
 • Lê Hoàng Thanh, “Một mô hình đề xuất cho bài toán nhận dạng ký tự trên container vận tải đường thủy”, tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt, tập 7 số 2, 2017.