Họ và tên

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đỗ Như An

- 01 bài báo tại tạp chí International Journal of Advanced Research in Computer Science

Huỳnh Tuấn Anh

- 01 Bài báo cáo tại hội thảo cấp trường

- 01 Báo cáo hội thảo cấp Khoa

Mai Cường Thọ

- 01 Bài báo NCCL cấp Khoa

- ¼ báo cáo Hội thảo KH khối thi đua.

- Chỉ đạo đội thi Cuộc đua số FPT đạt các giải cấp khu vực, cấp vùng và giải 3 cấp toàn quốc.

Hà Thị Thanh Ngà

- 01 báo cáo cấp Khoa.

- Biên soạn 01 bài giảng.

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

- 01 báo cáo cấp trường.

- 01 Seminar bộ môn.

Nguyễn Thủy Đoan Trang

- 01 bài báo tạp chí “Dạy & Học”

- 01+1/4 báo cáo cấp trường.

- 01 báo cáo cấp Khoa.

- 01 TLTK nghiệm thu.

- 01 Seminar Bộ môn

Phạm Thị Thu Thúy

- 02 bài tạp chí chuyên ngành (01 tác giả, Tạp chí KH Đại học Đà Lạt tháng 6/2018, Tạp chí Tin học và điều khiển năm 2018)

- 1/2 giáo trình đã có QĐ ban hành. (Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, 02 tác giả: Phạm Thị Thu Thúy (Chủ biên), Nguyễn Hữu Khôi), NXB Khoa học và Kỹ thuật, , mã ISBN: 978-604-67-1271-8

- 1+1/3 báo cáo KH cấp trường.

- 01 báo cáo NCCLGD cấp khoa

- 01 seminar BM

Nguyễn Đức Thuần

- 1/3 bài báo tạp chí ĐH Đà lạt

- 01 báo cáo cấp trường

- 01 báo cáo cấp khoa.

- 01 tài liệu tham khảo “Cơ sở Toán cho Tin học” (1 tác giả, nghiệm thu tháng  6/2019)

Lê Thị Bích Hằng

- 1 báo cáo hội thảo NCCLĐT cấp Khoa

Bùi Chí Thành

- 1/3 báo cáo hội thảo KH cấp Trường.

- 1 báo cáo hội thảo NCCLĐT cấp Khoa

Phạm Thị Kim Ngoan

- 01 tài liệu tham khảo “Lập trình hướng đối tượng” ( 1 tác giả, nghiệm thu tháng 3/2019)

- Đồng tác giả 1 báo cáo hội thảo KH cấp Trường

- 1 báo cáo hội thảo NCCLĐT cấp Khoa

Bùi Thị Hồng Minh

- 1/2 báo cáo hội thảo KH cấp Trường

Nguyễn Thanh Quỳnh Châu

- 01 báo cáo hội thảo NCCLĐT cấp Khoa

Hồ Thị Thu Sa

- 1/2 báo cáo hội thảo KH cấp Trường.

- 1 báo cáo hội thảo NCCLĐT cấp Khoa

Đoàn Vũ Thịnh

- Đồng tác giả bài báo cáo quốc tế.

Nguyễn Đình Cường

- Tham gia bồi dưỡng đội tuyển Olympic Tin học (02 giải KK quốc gia)