NHÂN SỰ  / STAFFS

  • BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN / INFORMATION SYSTEM

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỌC VỊ  
 1 Nguyễn Khắc Cường  Giảng viên Tiến sĩ cuongnk@ntu.edu.vn
 2 Hà Thị Thanh Ngà  Giảng viên  Thạc sĩ ngahtt@ntu.edu.vn
 3 Nguyễn Đức Thuần  Giảng viên / Trưởng BM HTTT Tiến sĩ thuannd@ntu.edu.vn
 4 Phạm Thị Thu Thúy  Giảng viên / Trưởng Khoa Tiến sĩ thuyptt@ntu.edu.vn
 5 Nguyễn Thủy Đoan Trang  Giảng viên Thạc sĩ troangntd@ntu.edu.vn
 6 Nguyễn Đình Hoàng Sơn  Giảng viên Thạc sĩ sonndh@ntu.edu.vn
 7 Nguyễn Thị Hương  Giảng viên Thạc sĩ lynth@ntu.edu.vn
 8 Lê Thị Thúy  Phượng  Giảng viên Cử nhân phuongltt@ntu.edu.vn
 9 Nguyễn Hữu  Hiếu  Chuyên viên  Cử nhân  
  • BỘ MÔN KỸ THUẬT PHẦN MỀM / SOFTWARE ENGINEERING

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỌC VỊ  
 1 Phạm Thị Kim Ngoan  Giảng viên/ Trưởng BM KTPM Thạc sĩ ngoanptk@ntu.edu.vn
 2 Bùi Chí Thành  Giảng viên / Phó Khoa Thạc sĩ thanhbc@ntu.edu.vn
 3 Nguyễn Đình Cường  Giảng viên Thạc sĩ cuongnd@ntu.edu.vn
 4 Lê Thị Bích Hằng  Giảng viên Thạc sĩ hangltb@ntu.edu.vn
 5 Bùi Thị Hồng Minh  Giảng viên Thạc sĩ minhbth@ntu.edu.vn
 6 Lê Hoàng Thanh  Giảng viên NCS  
 7 Nguyễn Đình Hưng  Giảng viên Tiến sĩ hungnd@ntu.edu.vn
 8 Nguyễn Thanh Quỳnh Châu  Giảng viên Thạc sĩ ntqchau@ntu.edu.vn
 9 Hồ Thị Thu Sa Giảng viên Thạc sĩ  
 10 Đoàn Vũ Thịnh Giảng viên Thạc sĩ thinhdv@ntu.edu.vn
 11 Cao Ngọc Trinh Giảng viên Thạc sĩ  
 12 Lê Thị Thanh Nhàn Giảng viên Thạc sĩ  
 13 Huỳnh Thị Châu Phú Giảng viên Thạc sĩ  
 14  Nguyễn Hải Triều Giảng viên Thạc sĩ trieunh@ntu.edu.vn

 

  • BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH/ COMPUTER NETWORK

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỌC VỊ  
 1  Đỗ Như An  Giảng viên Tiến sĩ andn@ntu.edu.vn
 2  Huỳnh Tuấn Anh  Giảng viên NCS anhht@ntu.edu.vn
 3  Đinh Đồng Lưỡng  Giảng viên Thạc sĩ luongđ@ntu.edu.vn
 4  Nguyễn Mạnh Cương  Giảng viên NCS  
 4  Phạm Văn Nam  Giảng viên NCS  
 5  Lê Nam Tuấn Giảng viên Tiến sĩ  
 6  Mai Cường Thọ Giảng viên / TBM  Mạng máy tính Thạc sĩ thomc@ntu.edu.vn
 7  Trần Mạnh Khang Giảng viên Cử nhân  
 8  Cấn Thị Phượng Giảng viên Thạc sĩ phuongct@ntu.edu.vn
 9  Nguyễn Huỳnh Huy Giảng viên Cử nhân huynh@ntu.edu.vn

 

  • BỘ MÔN TOÁN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỌC VỊ  
 1 Nguyễn ĐÌnh Ái  Giảng viên Thạc sĩ aind@ntu.edu.vn
 2 Nguyễn Thị Thùy Dung  Giảng viên Thạc sĩ dungntt@ntu.edu.vn
 3 Nguyễn Thị  Giảng viên Thạc sĩ nguyenthiha@ntu.edu.vn
 4 Nguyễn Cảnh Hùng  Giảng viên Thạc sĩ hungnc@ntu.edu.vn
 5 Phạm Gia Hưng  Giảng viên Tiến sĩ phamgiahung@ntu.edu.vn
 6 Thái Bảo Khánh  Giảng viên Thạc sĩ khanhtb@ntu.edu.vn
 7 Huỳnh Thị Thúy Lan Giảng viên Thạc sĩ lanhtt@ntu.edu.vn
 8 Nguyễn Quang Tuấn Giảng viên Thạc sĩ tuannq@ntu.edu.vn
 9 Trần Quốc Vương Giảng viên Thạc sĩ vuongtq@ntu.edu.vn
 10 Mai Thị Phương Giảng viên Thạc sĩ phuongmt@ntu.edu.vn
 11 Lê Thị Thùy Trang Giảng viên Thạc sĩ trangltt@ntu.edu.vn
 12 Nguyễn Thị Minh Ngọc  Giảng viên Thạc sĩ ngocntm@ntu.edu.vn

 

THÔNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

Bộ môn  TS ThS  ĐH  Tổng số
 Toán  1 9   10
 Hệ Thống Thông tin  2 7 1  10
 Mạng và Truyền thông  3 4  1  8
 Kỹ thuật Phần mềm  0  11 4  15
 Tổng cộng  6  31 6  43